Referensprojekt

BORLÄNGE

KONTROLLANSVARIG


INDUSTRIHALL / PADELHALL

LEKSAND

TAKBESIKTNING MUSIKENS HUS


MED ÅTGÄRDSFÖRSLAG KULTURBYGGNAD

LEKSAND

KONTROLLANSVARIG


VILLA

DALA-FLODA

KONTROLLANSVARIG


FLYTT AV STÖRRE TIMMERBYGGNAD BOSTADSHUS

ORSA FINNMARK

BESKITNING FLOTTARKOJA


ÅTGÄRDSFÖRSLAG, BEVARANDE. LÄNSSTYRELSEN