Om företaget

Anlita en erfaren byggkonsult, det vinner ni på i slutändan!


BYGGKONSULT MED KUNDKAPER INOM


Kontrollansvarig enligt PBL

Certifierad N och K enligt Plan- och bygglagen

Kontrollansvarig certifierad komplicerad artKontrollansvarig


Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt.


Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen.


Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan.


Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.


Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning.

Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.
Kulturmiljö rådgivning vid renoveringSkadebesiktningar

Underhålls utredningar

Byggnadsinspektör


Bygglovshandlingar

Ritningar


Verksam i Dalarna samt Stockholm