HEM
Hello world

Tilsammans gör vi projektet bättre!


Nisse Byggkonsult bidrar med erfarenhet och kunskap!

Som enskild fastighetsägare är man oftast sällanköpare av byggprojekt. Nisse Byggkonsult jobbar varje dag året runt med detta. Att anlita mig och den erfarenheten jag besitter lönar sig ofta många gånger om.


En byggkonsult agerar alltid motpart

Hur ställer man sig som beställare när entreprenören hävdar att byggprojektet är mer komplicerat och dyrare än man först trodde?

Nisse Byggkonsult vet!

Projekt

Anlita en erfaren byggkonsult, det vinner ni på i slutändan!

BYGGKONSULT 


Kontrollansvarig certifierad komplicerad art


Kulturmiljö rådgivning vid renovering


Skadebesiktningar


Underhålls utredningar


Byggnadsinspektör


Bygglovshandlingar


Ritningar




Hjälp för både enskild och företag!


Den kontrollansvarige ska också se till att kontrollplanen följs, vara med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriva ett utlåtande som ska vara underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

OLIKA PROJEKT