Om företaget

Erfarenheter

 

Utför uppdrag som kontrollansvarig både gällande normala byggnader och av komplicerad art. Verkar i hela Dalarna och samt i Stockholmsregionen. Är certifierad både N och K enligt Pbl.

 

Har arbetat med fuktutredningar, skadebesiktningar och överlåtelsebesiktningar. Har mångårig erfarenhet av detta och av skilda problem som kan uppkomma i fastigheter i form av röta, svamp och mögel. Har gjort åtgärdsförslag och konstruktionsförslag för att komma tillrätta med problemen.

 

Allvarligaste problemen är vid äkta hussvamp (serpula lacrymans) som är både aggressiv och svårbemästrad. Har påträffat den svampen vid flera tillfällen speciellt i äldre torpargrunder/källare.

 

Har arbetat flertalet år med bygg skadereglering företrädelsevis vatten och brandskador. Har där märkt att den skadedrabbade behöver professionell hjälp med skaderegleringen för att få ut mest för sin försäkring. Dessutom är det inte lätt att sätta in sig i villkor och regler då hela sin tillvaro kanske är satt i spillror.

Byggskador till följd av tveksamma tekniska lösningar och bristfälliga hantverkare har jag mött i mitt arbete som byggnadsinspektör. Många byggherrar skulle vara hjälpta av professionella byggledare men oftast tror man att man klarar den rollen själv. Detta går bra så länge men har en seriös entreprenör och inget går fel men är entreprenören oseriös kan det vara för sent när felen upptäcks.

 

Är utbildad byggnadsingenjör.

 

 

Copyright © All Rights Reserved